گابرو خرد مصالح

سنگ خارا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادگرانیت یکی از محکم‌ترین و سخت‌ترین سنگ‌ها می‌باشد بهمین خاطر بعنوان مصالح ساختمانی بصورت گسترده‌ای استفاده می‌شود. مقاومت این سنگ در مقابل خوردگی باعث استفاده گسترده از آن در آزمایشگاه‌ها شده‌است. مقاومت و سختی بالای این سنگ این امکان را فراهم می‌کند که ورقه‌هایی به ضخامت تنها چند میلی‌متر از این سنگ ساخت. لازم به ذکر.گابرو خرد مصالح,گابرو خرد شده - تجهیزات معدن ایران مورد نیاز برای خط تولیدگابرو پارسی ویکی. معنی گابرو : این یک نوشتار خُرد زمین این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی. بیشتر+. گابرو پارسی ویکی. معنی گابرو : این یک . مصالح ساختمانی سنگ. از گرانیت خرد شده در تهیه بتن و زیر سنگ گابرو با صیقل کاری جلایی مشکی و براق پیدا می. بیشتر+. عـلـوم زمــیــن سنگها وکاربرد مهندسی آنها.

ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲاﻳﻦ و. ﻳﮋﮔﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺪاوم ﺟ. ﻮي از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎ،. ﮔﺮﻣﺎ. ، رﻃﻮﺑﺖ و . ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﺪه ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاص ﻧﺸ. ﻮ .ﻧﺪ. ﻫﻮازدﮔﻲ در ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﻋﺚ. اﻳﺠﺎد ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و ﺧﺮد ﺷﺪن آن. ﻫﺎ ﻣﻲ. ﺷﻮد . از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و. ﻛﻤﺒﻮد رﻃﻮﺑﺖ در ﺑﺘﻦ ﺗﺎز. ه ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻨﺶ و. ﺗﺮك در آن ﻣﻲ. ﺷﻮد . 10.1.2.1 . ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺨﺒﻨﺪان. -. Frost Resistance. اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ. اﺷﺒﺎع ﺷﺪه از آب.گابرو خرد مصالح,گابرو خرد مصالح,صادرات نخستین محموله سنگ گابرو از بندرلنگه به قطر - خبرگزاری موج10 مارس 2018 . مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه از صادرات محموله 7500 تنی سنگ گابرو از طریق این بندر به مقصد کشور قطر برای نخستین بار خبر داد. . وی در پایان خاطر نشان کرد: بنادر غرب هرمزگان زیر ساختهای لازم و مناسب را برای صادرات انواع کالاها از جمله مصالح ساختمانی، کانتینرهای یخچالی و کالاهای معدنی داراست و آماده.

درخواست نقل قول

نظرات گابرو خرد مصالح

سنگ خارا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گرانیت یکی از محکم‌ترین و سخت‌ترین سنگ‌ها می‌باشد بهمین خاطر بعنوان مصالح ساختمانی بصورت گسترده‌ای استفاده می‌شود. مقاومت این سنگ در مقابل خوردگی باعث استفاده گسترده از آن در آزمایشگاه‌ها شده‌است. مقاومت و سختی بالای این سنگ این امکان را فراهم می‌کند که ورقه‌هایی به ضخامت تنها چند میلی‌متر از این سنگ ساخت. لازم به ذکر.

گابرو - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سنگ گابرو زمانی تشکیل می‌شود که گدازه‌های آتشفشانی در زیر سطح زمین گیر بیفتند و به شکل انبوهه‌ای بلورین سرد شوند. زیر بیشتر سطح کرهٔ زمین یعنی . لایه‌ای از گابرو وجود دارد. گابرو از کانی‌های پلاژیوکلاز، الیوین، پیروکسین و برخی اوقات هورنبلاند تشکیل یافته‌است. . این یک مقالهٔ خرد زمین‌شناسی است. با گسترش آن به.

ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

اﻳﻦ و. ﻳﮋﮔﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺪاوم ﺟ. ﻮي از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎ،. ﮔﺮﻣﺎ. ، رﻃﻮﺑﺖ و . ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﺪه ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاص ﻧﺸ. ﻮ .ﻧﺪ. ﻫﻮازدﮔﻲ در ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﻋﺚ. اﻳﺠﺎد ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و ﺧﺮد ﺷﺪن آن. ﻫﺎ ﻣﻲ. ﺷﻮد . از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و. ﻛﻤﺒﻮد رﻃﻮﺑﺖ در ﺑﺘﻦ ﺗﺎز. ه ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻨﺶ و. ﺗﺮك در آن ﻣﻲ. ﺷﻮد . 10.1.2.1 . ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺨﺒﻨﺪان. -. Frost Resistance. اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ. اﺷﺒﺎع ﺷﺪه از آب.

گابرو خرد مصالح,

اصل مقاله (259 K)

ﭘﺮﺗﻮﺯﺍﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎﻱ ﮔﺮﺍﻧﻴﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑ. ﻪ. ﻋﻨﻮﺍﻥ. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ. ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻱ. *. ۱. ، ﺻﺎﻟﺢ ﺍﺷﺮﻓﻲ. ۲. -۱. ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺯﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪ. ﺓ. ﻋﻠﻮﻡ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ. -۲. ﺍ. ﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ .. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﺮﺩ. ﻛﻦ، ﺧﺮﺩ ﻭ ﭘﻮﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫـﺎﻱ ﺳـﻨﮓ ﺭﺍ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺎﺏ. ﻛﺮ. ﺩﻥ ﺩﺭ ﻇﺮﻑ. ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻣﺎﺭﻳﻨﻠﻲ ﺑﻴﻜﺮ. ۳. ﺭﻳﺨﺘﻪ ﻭ. ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻲ. ﺑﻨﺪﻳﻢ ﺗـﺎ ﮔـﺎﺯ ﺭﺍﺩﻭﻥ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﻭ. ﺍﭘﺎﺷـﻲ ﺯﻧﺠﻴـﺮﺓ.

اردیبهشت ۱۳۹۴ - اکتشاف معدن زمین شناسی اقتصادی(لاهیجان) - BLOGFA

گابرو سنگی آذرین درونی، تیره رنگ و درشت دانه است. این سنگ معمولاً به . گابرو از سنگ خرد شدهِ مواد اساس در پروژه های ساختمانی گرفته تا سنگ صیقل خورده رویه کابینت و کاشی های کف بکار می رود. .. تصور نمی نمائید در بخش های زلزه خیز جهان، سنجش مصالح ساختمانی، روش ها و طراحی ها پیش از بکار رفتن در ساختمان ایده خوبی باشد؟

صادرات نخستین محموله سنگ گابرو از بندرلنگه به قطر - خبرگزاری موج

10 مارس 2018 . مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه از صادرات محموله 7500 تنی سنگ گابرو از طریق این بندر به مقصد کشور قطر برای نخستین بار خبر داد. . وی در پایان خاطر نشان کرد: بنادر غرب هرمزگان زیر ساختهای لازم و مناسب را برای صادرات انواع کالاها از جمله مصالح ساختمانی، کانتینرهای یخچالی و کالاهای معدنی داراست و آماده.

) > ( 55

9 مارس 2014 . ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ. 9. 2-1. ﺳﻨﮓ. 2-1-1. ﮐﻠﯿﺎﺕ. ﺳﻨ. ﮕ. ﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﻮﻩ ﺳﻨﮓ، ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻩ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ. ﺩ. ﺑﺮ و ﺧﺮﺩ. ﺷﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ .. ﺗﻮﻓﻬﺎی ﺁﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ. *. ، ﮔﺮﺍﻧﯿﺖ، ﺯﯾﻨﯿﺖ، ﺩﯾﻮﺭﯾﺖ، ﻻﺑﺮﺍﺩوﺭﯾﺖ،. ﮔﺎﺑﺮو،. ﺑﺎ. ﺯﺍﻟﺖ و ﺩﯾﮕﺮ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﭘﺮوژﻩ. ﻧﻤﺎی ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ. 3. ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺁﻫﮑﯽ، ﺩوﻟﻮﻣﯿﺖ، ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ، ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮔﭽﯽ.

پخش مصالح ساختمانی فلاحتی (خرید و فروش) | کارخانه مهرنگار

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09101465489 تماس حاصل فرمایید. مصالح ساختمانی فلاحتی عرضه کننده انواع آجر، سیمان، پودرسنگ، آهک، گچ و مصالح دیگر ساختمانی.

مصالح ساختماني

دانش فني پايه / فصل2 / مصالح ساختماني. 13. خواص مصالح ساختمانی، سنگ ها، خاك ها، گچ، آهك و سيمان. فصل 2. مصالح ساختماني ... خرد شده )شن و ماسه( و کار شده مانند سنگ های پاک-تیشه ای و . استفاده می شود )شکل هاي 4-2 و 5-2(. 1-5-2 سنگ های نما. این سنگ ها . گرانيت، دیوریت،گابرو، بازالت و دیگر سنگ هاي. سخت بادوام. 2. پي سازي ها و.

آشنایی با تاریخچه سنگ‌های ساختمانی - همشهری آنلاین

18 آوريل 2012 . همشهری آنلاین: سنگ یکی از ابتدایی‌ترین مصالح ساختمانی است که انسان برای ساختن ابزار و پناهگاه‌ها و رفع نیاز خود استفاده کرده است. . گرانیت خرد شده را برای تهیه بتن زیرسازی جاده و راه‌آهن و سنگ ساختمانی آن را برای بناهای یادبود، زیربنای تاسیسات، تزئینات داخل و خارج ساختمان و کف‌سازی به کار می‌برند.

سنگ شناسي

به دلیل سختی دانه ها ، یکسانی اندازه دانه ها و تا اندازه ای ماهیت خرد شوندگی ، ماسه سنگ یکی از مصالح بسیار عالی است که برای ساخت سنگ چاقو تیزکنی که برای تیز کردن تیغه ها و سایر ابزار آلات مورد استفاده قرار می گیرد،به کار برده می شود. شکل گیری سنگهایی که اصولا ماسه سنگ هستند به گونه ایست که در برابر آب نفوذ پذیر اند و.

معادن و پتانسیل های معدنی در خراسان با نگاهی به سنگ های قیمتی و نیمه .

در منطقه اسدیه ذخایری از سنگ های بازیک (گابرو و دیاباز)وجودداردکه به دلیل کمتر خرد شده بودن و نیز رنگ مناسب ارزش تزئینی دارند .. در مسیر سرخس مشهد ، ذخایر مرمر در منطقه میامی قابل اعتنا به نظر می رسد و در مسیر مشهد به کلات رخنمون هایی از آراگونیت در منطقه کارده و برخی مصالح ساختمانی نظیر سنگ های لاشه رنگی (که جهت سنگفرش.

ﺳﯿﻤﺎن

ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ. ﯽ. ﻣﮭﻨﺪس. ﻋﺰﯾﺰ. رﻧﺠﺒﺮ. ی. ١٧. -1. )3. ﻗﯿﺮ ﺧﻸ. : در ﺧﻸ ﻓﺮآوري ﻣﯽ. ﺷﻮد و از اﯾﻦ رو ﺧﯿﻠﯽ از روﻏﻦ. ﻫﺎي آن ﻣﯽ. ﭘﺮد و از اﯾﻦ ر. و ﻗﯿﺮ. ﺳﻔﺘﯽ اﺳﺖ و در. ﺳﺮﻣﺎ ﺗﺮك ﻣﯽ. ﺧﻮرد . -2. )3. ﻗﯿﺮ ﻫﻮا دﻣﯿﺪه. : از روي ﻗﯿﺮ داغ، ﻫﻮاي داغ ﻣﯽ. ﮔﺬراﻧﻨﺪ ﮐﻪ آن. را ا. ﮐﺴﯿﺪه ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﯾﻦ ﻗﯿﺮ در. دﻣﺎ. ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺮم ﻣﯽ. ﺷﻮد و. در دﻣﺎ. ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار. ﺗﺮ اﺳﺖ و از آ. ن در اﻧﺪود. (. ﻟﻮﻟﻪ و ﺑﺎم. ) ﺑﻬﺮه. ﻣﯽ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭﻭﻥ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺯﻣﻴﻦ Kare Kullerud, University of Tromso :ﻣﻮﻟﻒ Oyvind .

ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﺳﻪ، ﮔﺭﺍﻭﻝ ﻳﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﮐﻩ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺍﺭ ﻣﻲ ... ﺳﻦﮓ ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻩ ﺑﻪ. ،ﺁﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺯﺍﺕ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﻮﺩ ﺟﺪﺍ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻦﮓ ﻫﺎﻱ ﻭﺭﻗﻪ ﺍﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻥ ﺳﻦﮓ ﻫﺎ .ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﻭ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ. ﮔﺮﺍﻓﻳﺖ ... ﺳﻦﮓ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺜﻞ ﮔﺍﺑﺮﻭ ﻭ ﮔﺭﺍﻧﻴﺖ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ. ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻫﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ.

10icce Farsi Full Paper Format - دانشگاه فردوسی مشهد

و خرد شدگ. ،ی. یهت. ه. نمونه سالم. ای. استاندارد. مقدور نم. ی. باشد. عل. ی. رغم. توسعه روشها. ی. تخم. نی. ریغ. مستق. می. سر. عی. برا. ی. ییتع. ن. مقاومت سنگها و مصالح، بدل. لی . و گابرو. ( که از دیدگاه تجاری و علوم مهندسی غیر از زمین. شناسی. و پترولوژی. از آن به. گران. تی. تعبیر میشود. بطور گروه. ی. مورد ارز. ابی. ی. واقع گرد. دی. ه است.

وبلاگ - اسکوپ سنگ صنایع فلزی استیل مات شیراز

12 ا کتبر 2017 . موي ترک هاي معمولي : اين ترک ها در اثر افت هاي کوچک در اسکلت بنا و به واسطه نيروها و در مواردي به علت نوع مصالح اندود به وجود مي ايند. رطوبت ، انقباض و انبساط حاصله در مقابل ... 58-خرید ونصب شیرآلات و لوازم سرویسهای بهداشتی از نمایندگی ( حتما از لوله کش آب جداگردد) 59-نصبیجات برق 60-خرید و نصب پکیج.

سد سازی96.pdf - معاونت فنی و عمرانی

13 مارس 2017 . ﻣﺼﺎﻟﺢ. ﭘﺎي. ﮐﺎ. ر. ﭘﯿﻮﺳﺖ. )2. ﺷﺮح اﻗﻼم ﺑﺎﻻﺳﺮي . ﭘﯿﻮﺳﺖ. )3. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺑﺮﭼﯿﺪن. ﮐﺎرﮔﺎه . ﭘﯿﻮﺳﺖ. )4. ﮐﺎرﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ. -1 .2. ﺣﻮزه ﺷﻤﻮل ﻧﻈﺎم ﻓﻨ. ﯽ. و اﺟﺮا. ﯾﯽ. ﮐﺸﻮر و داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻃﺮح. ﻫﺎ و ﭘﺮوژه .. ﺮي ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺎﺷﯽ از رﯾﺰش، در ﻫﺮ ﻧﻮع زﻣﯿﻦ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮد ﮐﺮدن و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎي درﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ. روش، ﺟﻤﻊ .. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎﺑﺮو، دﯾﻮرﯾﺖ، ﻣﻮرﯾﻮﻧﯿﺖ، ﮐﻮارﺗﺰﯾﺖ و داراي اﺟﺰاي ﺳﯿﻠﯿﺴﯽ و.

آشنایی با انواع سنگ ساختمانی - ❶خدمات ساختمانی 2656 7712 021

19 مارس 2017 . گرانيت خرد شده را براي تهيه بتن زير سازي جاده و راه آهن و سنگ ساختماني آن را براي بناهاي يادبود، زيربناي تاسيسات، تزئينات داخل و خارج ساختمان و كف سازي به كار مي برند. از انواع گرانيت ساختماني مي توان گابرو، دياباز كه اصطلاحا به ان گرانيت سياه هم مي گويند نام برد.بيشتر گرانيت ها سخت و چگال هستند و به.

مقررات جديد طراحي و اجراي «نماي ساختمان» | اجرای کامپوزیت

19 مه 2015 . مقررات «نما» كه براي اولين‌بار، صورت ساختمان‌ها را همانند قسمت‌هاي پنهان سازه، مشمول رعايت اصول واحد مي‌كند، داراي 30 ضابطه است كه از ابتداي نما‌كاري (خريد مصالح) تا انتهاي آن را شامل مي‌شود. احكام ضوابط نما در سه سطح «الزام»، «توصيه» و «پرهيز» تنظيم شده؛ به‌طوري‌كه استفاده از مصالح مقاوم در برابر فرسايش و آلودگي،.

Pre:چرخ خرد کردن فلدسپات
Next:diferentiate هند سنگ شکن