چه سنگ شکن دانه معنی در زبان عربی

چه سنگ شکن دانه معنی در زبان عربی,ترجمه و معنای جلب به فارسى عربی-فارسی در فرهنگ لغت اصطلاحات .معنی جلب تعریف کلمه جلب در فرهنگ لغت آنلاین المعانی مبحث مورد جستجو . لغت عربی-فارسی فرهنگ لغت جامعی که شامل معنی لغات و جملات عربی میشود. . جَلْمَد [عمومی], جَلْمَد : ج جَلَامِد : گله شتران بزرگ هيكل ، سنگ ، صخره ؛ « رَجَلٌ جَلْمَد »: مرد . گياهى است از رسته ( القَطّانيّات ) و داراى گونه هاى بسيارى است كه براى دانه و علف . Tie Breaker.چه سنگ شکن دانه معنی در زبان عربی,چه سنگ شکن دانه معنی در زبان عربی,ترجمه و معنای غدة به فارسى عربی-فارسی در فرهنگ لغت اصطلاحات .معنی غدة تعریف کلمه غدة در فرهنگ لغت آنلاین المعانی مبحث مورد جستجو موضوع است در . غُدَة [عمومی], غُدَة : ج غُدَد و غَدَائِد [ غدّ ]: دانه يا پاره گوشتى سفت كه ميان پوست و گوشت بدن . غادِر [عمومی], غادِر : ج غادِرُون و غَدَرَة و غُدَّار : فا : خائِن ، پيمان شكن . . غَدَر [عمومی], غَدَر : مص ، زمين سخت و پر از سنگ ، سنگ و درخت ، آنچه كه از چيزى باقى مانده باشد .

معنی سنگ | لغت‌نامه دهخدا - واژه یابمعنی واژهٔ سنگ در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب. . سنگ سنگ شکن . . سنگ آسیا ؛ دو تخته سنگ گرد که در میان آنها دانه ها را بسایند و آرد کنند.چه سنگ شکن دانه معنی در زبان عربی,معنی stone - دیکشنری آنلاین آبادیسآبادیس - معنی stone = حجر، تخته سنگ، سنگ ساختمانی، آجر سنگ، سنگ سنگفرش، . میوه ها) هسته، هستو، استه، تکژ، دانه، (پزشکی) سنگ calculus هم می گویند)، سنگ . (رجوع شود به: grindstone و whetstone و milestone)، قلوه سنگ، ریگ، سنگ پاره، پلمه، . بخش هایی نظیر دیکشنری به زبان های مختلف از جمله انگلیسی، فارسی، عربی و.

درخواست نقل قول

نظرات چه سنگ شکن دانه معنی در زبان عربی

ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺎﻳﻪ اﻛﺘﺸﺎف، واژه اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪ

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ. --. واژه. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ. --. ﻓﺎرﺳﻲ. ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده. : اﻳﺮان . رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري . ﻣﻌﺎوﻧ. ﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت ... داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي. ) air cyclone. ﭼﺎﻟﺰﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده. (. ﭼﺎﻟﺰﻧﻲ. ) air drilling. ﻫﻮا. راه ورودي .. واژه. ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺎﻳﻪ اﻛﺘﺸﺎف،. اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ. ﻧ. 32. ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻦ. (. ﺧﺮداﻳﺶ. ).

PERSIAN AND PAHLAVI WORDS IN ARABIC LANGUAGE AND IN .

در عربی این کلمه را برای پوسته الك پشت ، سنگ پشت و یا برآمدگی پشت ... بذج) بذر : تلفظ عربی “ بزر “ فارسی به معنی “ دانه “ ، تخمه گیاهان و نباتات ، تخم .. کسی که “ بغی “ و سرکش و قانون شکنی می کند ، در واقع خود را به جای خدا و قانون.

All words - BestDic

P, شانزدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ زبان‌ انگليسي‌. P N Junction .. و كشف‌ خط‌وط‌ قديمه‌. Paleolith, پارينه‌ سنگ‌، الات‌ سنگي‌ نتراشيده‌ عصر حجر قديم‌. ... Paraphrase, تفسير، تاويل‌، ربط‌، ترجمه‌ ازاد، توضيح‌، نقل‌ بيان‌، .. Pile, سد، موج‌ شكن‌، توده‌ كردن‌، كومه‌كردن‌، اندوختن‌، پرز. Pile, كپه‌، توده‌ .. Pip, شكستن‌ وبازشدن‌، دانه‌ يا تخم‌ ميوه‌ هايي‌ مثل‌ سيب‌.

ترجمه و معنای جلب به فارسى عربی-فارسی در فرهنگ لغت اصطلاحات .

معنی جلب تعریف کلمه جلب در فرهنگ لغت آنلاین المعانی مبحث مورد جستجو موضوع است در فرهنگ لغت عربی-فارسی فرهنگ لغت جامعی که شامل معنی لغات و جملات . ج أَجْلاب : آنچه از شهرى به شهر ديگر بُرده شود . جُلْبَان [عمومی], جُلْبَان : ( ن ): گياهى است از رسته ( القَطّانيّات ) و داراى گونه هاى بسيارى است كه براى دانه و علف آن كِشت مى شود .

ترجمه و معنای غدة به فارسى عربی-فارسی در فرهنگ لغت اصطلاحات .

متن اصلی, معنی. غدة [عمومی], غدة : غده , هر عضو ترشح کننده , دشبل , غده عرقي , حشفه مرد , بظر زن. غدة درقية [عمومی], غدة درقية : غمباد , بزرگ شدن غده تيروءيد , گواتر , سپرديس , سپرمانند , وابسته بغده درقي. غُدَة [عمومی], غُدَة : ج غُدَد و غَدَائِد [ غدّ ]: دانه يا پاره گوشتى سفت كه ميان پوست و گوشت بدن انسان پديد آيد و باعث بيمارى شود ، دستگاهى.

ترجمه و معنای رصاف به فارسى عربی-فارسی در فرهنگ لغت اصطلاحات .

معنی رصاف تعریف کلمه رصاف در فرهنگ لغت آنلاین المعانی مبحث مورد جستجو موضوع است در فرهنگ لغت عربی-فارسی فرهنگ لغت جامعی که شامل معنی لغات و جملات عربی میشود. . رَصَاصَة [عمومی], رَصَاصَة : [ رصّ ]: بخيل ، سنگ چسبيده بر لب چاه كه آب از آن روان باشد . رَصَاصَة [عمومی], رَصَاصَة : يك دانه فشنگ ، كُره اى از سرب به اندازه ى فندق .

معنی سنگ | لغت‌نامه دهخدا - واژه یاب

معنی واژهٔ سنگ در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب. . چو سنگ را نتواند گزید بوسه دهد . کسی که باشد دعوی نمای معنی یاب . سوزنی . سنگ سنگ را میشکند . سنگ سنگ شکن . سنگ قناعت بشکم بستن . : بجز سنگدل کی کند موزه تنگ . چو بیند . سنگ آسیا ؛ دو تخته سنگ گرد که در میان آنها دانه ها را بسایند و آرد کنند.

معنی stone - دیکشنری آنلاین آبادیس

آبادیس - معنی stone = حجر، تخته سنگ، سنگ ساختمانی، آجر سنگ، سنگ سنگفرش، سنگ قبر، گورسنگ، سنگ یادبود، هر چیز سنگ مانند: تگرگ (hailstone هم می گویند)، (برخی میوه ها) هسته، هستو، استه، تکژ، دانه، (پزشکی) سنگ calculus هم می گویند)، سنگ پراندن، سنگفرش کردن، سنگ دار کردن، با سنگ ساختن یا پوشاندن، سنگی کردن،.

PERSIAN AND PAHLAVI WORDS IN ARABIC LANGUAGE AND IN .

به احتمال قوی تلفظ “ پرینخ “ که نوعی سنگ (که از آن جام درست می کنند) و یا “ پرینان “ که نوعی ابریشم خوش رنگ / حریر است (شاید به خاطر رنگ زیبا و یا شباهت آن ها باشد) . بز : در عربی به معنی “ : پنبه “ / پارچه پنبه ای / کتان / قماش و غیره . به احتمال قوی از “ بزر “ فارسی یعنی “ : تخم “ / دانه / هر تخمی که برای کشتزار.

خلاصهٔ لغت فُرس اسدی طوسی - فرهنگستان زبان و ادب فارسی

نحل باشد. منج. پهن شده را گويند بر زمين. پخج. فژاـگن٬ پلشت٬ فژه٬ آن همه يکي باشد و معني٬ پليد و زشت باشد٬ لبيبي گويد: فرخج. ٥٩ـ)ــقسمتي که در قالب گذاشته شده از اصل افتاده است٬ از ساير نسخ افزوده شد. ٥٩. ]و کنيت ملعونت بلفرخج فرخج نامت. فرخج ساده هميدون همه [ اي بلفرخج. وچين و شکن به يک معني باشد٬ شاـکر گويد: ـکلج.

آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ - the official website of Edic Baghdasarian!

آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﻧﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣĤﺑﻲ ﻳﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻣĤﺑﻲ ، ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در زﻣﻴﻨﻪ .. اﺳﻢ ﻣﻌﻨﻲ ( abstract noun. ) اﺳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﺎﻧﻨﺪ: Liberty. (آزادي)، wisdom .. آن ﭘﺴﺮ ﻳﻚ ﺳﻨﮓ ﺑﺮداﺷﺖ. The boy .. be quiet! ﻛﻠﻤﺎت ﺛﻘﻴﻞ، ﻛﻠﻤﺎت دﻫﻦ ﭘﺮﻛﻦ، ﻛﻠﻤﺎت دﻧﺪان ﺷﻜﻦ .. داﻧﻪ، ﺣﺒﻪ beverage. آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ bilateral. دو ﻃﺮﻓﻪ bill. ﺳﻨﺪ، ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب bill of fare.

گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۵

فیلتر شکن را بسته و خمار شکن را گشاده اند» . از نام مبارکتان پیداست که در زبان عربی بسیار تبحر دارید، حقیر تنها در دبیرستا ن و آنهم سالها ... کم شده ولی مهم اینه که داستان زیارت رندها از زیارتگاه حافظ، فقط وابسته به اون سنگ و منگ نیست… .. همّت : ریشه‌ی فارسی دارد ، در اوستا “هوماتا ” به معنیِ نیک سرشتی و نیک اندیشی است.

مرجع نام‌های ایرانی - هنرستان كاردانش ابن سینا منطقه 3 تهران

پسر, آژند, فارسی, گلی كه در ساختمان میان دو سنگ یا آجر می كشند ؛ (در عربی ملاط گویند). پسر, آژنگ, فارسی, چین و شكن صورت بر اثر پیری یا خشم - گره و خم . پسر, ابوذر (اباذر), عربی, ذر به معنای : مورچه ؛ موجود بسیار ریز كه فقط در نور آفتاب دیده می شود . پسر, اسپند, فارسی, اسفند ، نام دانه گیاهی كه برای چشم زخم در آتش می سوزانند.

Unbenanntes Dokument - نوشین شاهرخی

دیدگان را به دانه انگور یا عنب مانند کرده‌اند و پرده‌ای از چشم را عنبیه (و پرده‌ای دیگر را زجاجیه) نامیده‌اند. . در شعر و ادب فارسی، هر دو واژه تاک و رز را به معنی درخت انگور به کار برده‌اند. .. در زبان عربی تاول آبله را عنبه، مشتق از عنب، می‌نامند. ... همین دختر رز که بسیاری "به خونش تشنه‌اند" توبه شکن می‌شود، یک تنه و مردانه هزار دل غمگین شاد.

چه سنگ شکن دانه معنی در زبان عربی,

غزل ۱ الا يا ايها الساقی ادر کاسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی

غزل ۱ الا يا ايها الساقی ادر کاسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها به بوی . که در کف او موم است سنگ خارا آيينه سکندر جام می است بنگر تا بر تو عرضه دارد . نبرد روز بازخواست نان حلال شيخ ز آب حرام ما حافظ ز ديده دانه اشکی همی‌فشان باشد . ما کجاييم و ملامت گر بی‌کار کجاست بازپرسيد ز گيسوی شکن در شکنش کاين دل.

مهرگیاه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در لغت‌نامه ذیل یبروح الصنم آمده‌است: به معنی مردم گیاه و آن بیخ گیاهی است . شاه‌بیزک فارسی و نیز به فارسی مردم گیاه و بیخ سگ شکن و به یونانی بطیطس و به هندی لکهمنا لکهمنی… . لقاح اسم عربی است و بفارسی سابیزک نامند و آن ثمر یبروح است.

گل و گیاه در خمسه نظامی گنجه ای1 - ایران نامگ

5و در عربی رمّان )با تشدید م( نامیده می شود. pomegranate. انار را از . در بیت بعد نیز ناربُن به معنی درخت انار و 7ناروَن می تواند به معنی درخت انار نیز باشد. واژة رُمان، . و دانه های انار چون سنگ لعل در آن جای داده شده است: شود چهرة ... معنی با چین و شکن است.

اصل مقاله (362 K)

شاعر قرن هفتم، در شعر خود به ویژه در قصاید عربی، بیش از. هر شاعر جاهلی، از . تطبیقی . دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی کرمانشاه ( نویسنده مسؤول). به را ... باغستانها و شکن توده های شن برمی خاستند و می نشستند تا . دانه فلفل می بینی. سعدی در .. که با جان بخشی به سنگ، غم جانکاه روز وداع را به تصویر. از وی تمنا.

گروه عربی

اميد است‌ اين‌ اثر بتواند نياز علاقه‌مندان‌ زبان‌ عربي‌ مخصوصاً طلاب‌ حوزه‌هاي‌ علميه‌ و نيز ... كنيه در لغت، به معنای پنهان كردن و در اصطلاح، حذف نام اصلی شخص و افزودن «أَب يا .. بخش سنگ‌شکن مجاری ادرار. . جوش‌ (دانه‌) قرمز رنگ‌ در پوست‌ شما ظاهر شده‌ است‌؟

Pre:خرد کردن زغال سنگ در pictuers trhermal
Next:آناناس طلایی چرخ شرکت با مسئولیت محدود